Реалізація проекту проходить під егідою УСК

Геополітичні компроміси, геоекономічні інтереси та геокультурна експансія мають домінувати у сфері міжнародних відносин при формуванні системи стратегічних пріоритетів України в світі.