Реалізація проекту проходить під егідою УСК

Південний Кавказ

Південний Кавказ — регіон, розташований на південь від Головного, або Вододільного, хребта Великого Кавказу. В межах регіону розташовані три міжнародно визнані країни:

Південний Кавказ, як і весь Кавказ, — важливий геополітичний регіон, з глибокої давнини представляв сполучну ланку між країнами Сходу і Заходу і знаходився на перехресті торгових шляхів між Близьким і Середнім Сходом і Європою, міграційних хвиль, армій завойовників, що прагнули опанувати стародавніми і середньовічними державами Закавказзя. Широкі були торгові і культурні зв’язки цих держав між собою і з суміжними країнами Європи і Сходу — Іраном, Індією, Китаєм тощо. Тут в IX—VI століттях до Р.Х. знаходилося одна з найдавніших держав світу — Урарту, що охоплювало в період своєї могутності все Вірменське нагір’я, а ближче до Р.Х. — Колхидське царство, Кавказька Албанія. Від стародавніх цивілізацій залишилися шедеври архітектури, видатні літературні пам’ятники.

Кавказ

Наявність родючих земель, водних ресурсів і м’якого клімату сприяло створенню розвиненого сільського господарства — зрошуваного землеробства, пасовищного тваринництва. Торгівля приводила до розвитку ремесел, будівництва міст, розвитку транспорту.

З іншого боку, багаті землі постійно привертали увагу сильних і войовничих сусідів — спочатку це була Римська імперія, потім — Візантія, араби. У XIII — XV століттях — татаро-монголи і Тамерлан. Потім Закавказзя стала об’єктом суперництва між Персією і Османською імперією.

Середньовіччя було часом нескінченних війн, геноциду, работоргівлі, феодальних розбратів і спустошливих походів чужоземних завойовників. Особливо жорстоко південні сусіди обходилися з християнами — грузинами і вірменами. Трохи легше було народам, що прийняли іслам.

Південний Кавказ привертає підвищену увагу переважно через конфлікт між Азербайджаном та Вірменією через Нагірний Карабах. За всієї його важливості та потенційної вибухонебезпечності, в цьому стратегічно важливому регіоні виникають й інші точки напруги, які в чомусь виходять за його межі

Це ситуація і близькість Близького Сходу, Перської затоки, Афганістану, а також Індостанського субконтиненту пояснює підвищення уваги саме до силових осей, що виникають між дуже різними регіональними та світовими гравцями.