Реалізація проекту проходить під егідою УСК

Новітня Україна

контури національної форсайт-стратегії


Творимо разом Новітню Україну!

У Першій Доповіді Українському світовому клубу пропонуємо своє бачення контурів національної форсайт-стратегії. В ній зроблено акцент на ті аспекти, які потрібно враховувати для того, щоб успішно моделювати майбутнє нації в сучасному світі.

Перед українцями сьогодні стоїть вибір, який ми оберемо шлях розвитку: футуроархаїчний чи модерний? Що нас чекає в досяжному майбутньому: неофеодалізм чи новітня посткапіталістична формація?

Якщо ми не хочемо стати «кріпаками ХХI-го століття», частину своєї енергії нам необхідно спрямувати на проектування Новітньої України.

Мережева структуризація суспільства є однією з основних ознак нової цивілізаційної моделі. Новітня спільнота, що має ознаки як політичної так і етнічної нації, в таких умовах перетворюється на глобальну рушійну силу. При успішній реалізації наявної форсайт-стратегії, така спільнота здатна стати впливовим суб’єктом міжнародних відносин. Вона цілеспрямовано може впливати не тільки на процеси у власній країні, а і на світову культуру, політику та економіку.

 

Дванадцять контурів національної форсайт-стартегії.

 

 1. Соціокультурна етносистема.

Концентричні кола українського світу.

 1. Психоісторична національна парадигма.

Україна древня, Україна молода.

 1. Постідеологічне суспільство.

Орієнтир на досягнення високих соціальних стандартів, а не ідеологічну боротьбу.

 1. Cyber-state-UA.

«Хмарна» держава та георегіональне адміністрування.

 1. Потенціал світового українства.

Подвійне громадянство та національне лобі.

 1. Геополітична концепція.

Формула: G-22 = G-20 + Україна та Польща.

 1. Геоекономічна рента.

Реалізація транзитного та ресурсного потенціалу.

 1. Геокультурна політика. Креатократія.

Консолідація нації навколо новітньої добірної меншини.

 1. Гудвіл «Україна»

Нематеріальна складова національних активів.

 1. Комунікаційна онлайн-експансія.

Ukrsyn. Інформаційний гіпертекстовий «вірус».

 1. Ментальна трансформація нації.

Новітні технології, тотальна освіта та соціальні портали.

 1. Нелокальні партії п’ятого покоління.

Новітнє українське мережеве об’єднання.