Реалізація проекту проходить під егідою УСК

Кіпр

Визнання України: 27 грудня 1991 р.

Встановлення дипломатичних відносин: 19 лютого 1992 р.

Результат пошуку зображень за запитом "Україна-Кіпр відносини"

Політичні відносини:

Двостороннє співробітництво між Україною та Республікою Кіпр традиційно розвивається у дусі взаєморозуміння та довіри, чому сприяє близькість позицій наших країн з багатьох актуальних питань міжнародних відносин, а також духовна близькість українського та кіпрського народів.

Кіпр підтримує територіальну цілісність України, а також приєднується до загальної позиції ЄС щодо необхідності мирного врегулювання конфлікту в Україні.

На постійній основі здійснюється двосторонній діалог між керівництвом України та Кіпру в рамках міжнародних заходів та у двосторонньому форматі.

3-5 липня 2011 р. відбувся перший в історії українсько-кіпрських відносин офіційний візит Президента РК Д.Хрістофіаса в Україну. Цей візит став знаковою подією, яка засвідчила перехід двосторонніх відносин на найвищий рівень політичного діалогу. Він став також каталізатором не лише поглиблення політичного діалогу, але й активізації українсько-кіпрського співробітництва в усіх сферах взаємного інтересу.

8-9 листопада 2012 р. відбувся офіційний візит Президента України до Республіки Кіпр на запрошення Президента Д.Хрістофіаса, який став першим в історії українсько-кіпрських відносин візитом Глави Української держави до цієї острівної країни.

У парламентах двох країн діють групи дружби з міжпарламентського співробітництва. Група дружби з Україною Палати представників Республіки Кіпр, створена в 2012 р., до її складу входять 9 членів кіпрського парламенту. 19 лютого 2015 р. сформовано Депутатську групу Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Республікою Кіпр, до складу якої увійшли 16 народних депутатів.

фото: УНІАН

Україна і Кіпр мають великий потенціал для розвитку двосторонніх відносин | фото: УНІАН

Торгівельно-економічні відносини:

Кіпр є значним торгівельним та найпотужнішим інвестиційним партнером України.

У 2014 році обсяг двосторонньої торгівлі товарами та послугами між Україною та Кіпром склав близько 1,3 млрд. дол. США, скоротившись у порівнянні з 2013 роком на 23,5%.

Експорт товарів та послуг з України до Республіки Кіпр зріс за цей період на 20,5 % і склав 744,8 млн. дол. США. Водночас, імпорт товарів та послуг зменшився на 47,4% до 562,8 млн. дол. США. За рахунок стрімкого скорочення імпортних поставок товарів та послуг сальдо двосторонньої торгівлі, яке традиційно для України залишалося негативним, стало позитивним і склало 182 млн. дол. США (проти негативного сальдо обсягом 478 млн. дол. США у 2013 році).

Протягом січня – червня 2015 року експорт товарів та послуг з України до Республіки Кіпр становив близько 153,5 млн. дол. США (32,2% від показників аналогічного періоду 2014 року). З Кіпру було імпортовано товарів та послуг на суму 136,2 млн. дол. США (59,7% у порівнянні з січнем-травнем 2014 року). Торгівельне сальдо є позитивним та становить 17,3 млн. дол. США.

Найважливіші статті українського експорту до Кіпру є: товари сільськогосподарського призначення.

Найважливіші статті кіпрського експорту в Україну є: овочі та фрукти, мандарини, клементини, інші цитрусові, консультаційні послуги.

Протягом 2014 року Кіпр, в цілому, відвідало 2,4 млн. іноземних туристів (що на 1,5% більше, ніж протягом 2013 року), з яких 41 093 – громадяни України.

Близько десяти кіпрських компаній мають власні представництва на території України (юридичні компанії та девелопери), загальний обсяг прямих кіпрських інвестицій (акціонерний капітал) становив, станом на 1 липня 2015 року, 12,3 млрд. дол. США. Питома вага Республіки Кіпр в загальному обсязі інвестицій склала 28,6%. Кіпр вже тривалий час залишається лідером прямих іноземних інвестицій в розвиток української економіки.

На Кіпрі зареєстровано декілька тисяч юридичних осіб (товариств з обмеженою відповідальністю, трастів тощо) з українським капіталом, а також розташовується філія єдиного українського комерційного банку на Кіпрі – ПАТ «ПриватБанк». Обсяг прямих українських інвестицій в кіпрську економіку, станом на 1 липня 2015 року, складав 5,8 млрд. дол. США або ж 93% від загального рівня українських прямих інвестицій за кордон.

З 2006 року на постійній основі функціонує Кіпрсько-українська бізнес асоціація при Торгово-промисловій палаті Кіпру, основним напрямом роботи якої є розвиток українсько-кіпрського ділового співробітництва.

В 2013 році було започатковано роботу Міжурядової українсько-кіпрської комісії з питань економічного, наукового, технічного та промислового співробітництва, пріоритетними напрямами діяльності якої є розвиток взаємовигідного двостороннього співробітництва в банківській сфері, енергетиці, сільському господарстві та туризмі.

Культурно-гуманітарна співпраця:

Співпраця в культурній та гуманітарній сферах між Україною та Кіпром відбувається на основі Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про співробітництво у сфері культури від 25.06.2010 р. Крім того, у 2015 році підписано двосторонню Програму культурного співробітництва між Міністерством культури України та Міністерством освіти і культури РК. На постійній основі відбуваються виступи танцювальних та співочих колективів Кіпру в Україні та України на Кіпрі, а також їх участь у міжнародних фестивалях в двох країнах.

Наукове та освітнє співробітництво:

Україну та Кіпр об’єднує широка мережа університетських партнерств, в рамках якої здійснюється обмін студентами, професорсько-викладацьким складом, дослідниками та іншими співробітниками, спільну організацію і проведення курсів, семінарів і симпозіумів, обмін інформацією, документацією, публікаціями та результатами досліджень. Найбільш змістовною, зокрема, є співпраця між наступними навчальними закладами, між якими укладені угоди про взаєморозуміння та співробітництво:

– Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка – Європейський університет м. Нікосія;

– Одеський державний економічний університет – Коледж туризму і готельного менеджменту Кіпру;

– Одеський державний економічний університет – Університет Кіпру;

– Одеський національний університет ім. І.Мечнікова – Університет Кіпру;

– Одеський національний університет ім. І.Мечнікова – Університет м Нікосія;

– Одеський національний університет «Одеська національна юридична академія» – Університет м. Нікосія;

– Маріупольський державний гуманітарний університет – Коледж туризму і готельного менеджменту Кіпру;

– Маріупольський державний гуманітарний університет – Університет м. Нікосія.

Меморандум про взаєморозуміння підписано також між Донецьким національним технічним університетом та Кіпрським інститутом.

Завершується підготовка до підписання Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр про співробітництво в галузі вищої освіти.

Договірно-правова база:

Кількість чинних документів: 24.

Ключові документи:

– Угода між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр про економічне, наукове, технічне та промислове співробітництво (04.07.2011 р.);

– Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протокол до неї (08.11.2012 р.);

– Угода між Україною та Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних справах (06.09.2004 р.);

– Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про співробітництво в боротьбі зі злочинністю (16.02.2006 р.);

– Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між Верховною Радою України та Палатою представників Республіки Кіпр (16.12.2011 р.);

– Меморандум про взаєморозуміння між Підрозділом по боротьбі з відмиванням грошей (MOKAS) Республіки Кіпр та Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, щодо співробітництва  в сфері обміну фінансовими відомостями, пов’язаними з відмиванням грошей (03.08.2004 р.).

Українська громада:

В Республіці Кіпр українська громада сягає біля 3,5 тис. осіб. Переважна кількість українців, що мешкають на Кіпрі – українські громадянки, які знаходяться у шлюбі з громадянами Кіпру або з іншими громадянами ЄС. Біля 500 осіб перебувають в РК з метою працевлаштування.

В країні відсутні офіційно зареєстровані товариства, об’єднання та діаспорні організації українців. За наявною інформацією, представники української громади не представлені в урядових структурах Республіки Кіпр та політичних і громадських групах. Наявна згуртована громада українців в м.Лімасол, що має намір зареєструвати об’єднання українців в РК.